A pedagógusi hivatás

A pedagógusi hivatás
Blog

Akik a pedagógiában tanárként vagy tanítóként kívánnak elhelyezkedni, azoknak fel kell készülniük arra, hogy ez kitölti életük nagy részét. Tulajdonképpen ennek kell szentelniük egész életüket és nagyon elhivatottnak kell lenniük. Hiszen a pedagógusi lét nem csupán tanításról szól.

Mit csinál egy pedagógus?

Egy pedagógus oktatási intézmények keretein belül adja át a tudást a diákoknak. Tanítja és felkészíti őket a „nagybetűs életre”, ami az iskolapadból kikerülve vár rájuk. Amellett, hogy az oktatási rendszer követelményeinek megfelelő tudásanyagot átadja és ezt rengeteg szabályozás és korlátozás keretei között teszi meg, felelősséggel tartozik aziránt is, hogy a diákok szellemileg, lelkileg vagy akár fizikailag is a megfelelő irányba és mértékben fejlődjenek.

Vannak olyan tanítók, akik nem specializálódnak egy bizonyos tantárgyra, hanem általános alapműveltséget közvetítenek a gyerekek számára, nevelve és megtanítva őket a bizonyos témakörök, tantárgyak alapszintű ismeretére. Ezt követően veszik át az irányítást az olyan tanárok, akik egy bizonyos tantárgy tudásanyagát adják át a tanulóknak.

Tanár vagy pedagógus?

Nagy különbség van a két fogalom között, nem jelentés szintjén, hanem átvitt értelemben. Aki csak szerepként veszi fel a tanári álarcot, azt a gyerekek nem szeretik, mivel érzik, hogy hiteltelen. Bár célja a kötelező anyag átadása és a szabályok betartatása, megfélemlítés, hatalomfitogtatás és rideg távolságtartás jellemzik az eszköztárát. A pedagógus célja azonban nem csupán a nyers szaktudás átadása, hanem az érintett téma szeretetének és a hozzáértésnek is a közvetítése. Fő célja az, hogy a diákok megszeressék azt a bizonyos tantárgyat, hogy megértsék és fel tudják használni, be tudják építeni azt a már meglévő tudástárukba, hogy később, amikor válaszutak elé kerülnek, biztosan tudjanak arról dönteni, hogy mivel szeretnének foglalkozni felnőtt életükben. A pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, mekkora felelőssége van a gyeremekek sorsának, világnézetének, lelki és szellemi fejlődésének alakulásában. A pedagógus egy személyben testesíti meg a tanárt, szülőt, főnököt, pszichológust és barátot. Nagyon jó emberismerőnek kell lennie és éreznie kell, hol vannak a határok. Nagyobb kihívást jelent pedagógusnak lenni, mint tanárnak, azonban csak annak van értelme.